PORADA PSYCHOLOGICZNA

Porada psychologiczna definiowana jest najczęściej jako rodzaj pomocy
oferowany osobom zdrowym
,przeżywającym tak zwane kryzysy
rozwojowe lub trudności przystosowawcze.Odbywa się ona w formie
kilku spotkań (czasem dłużej), których głównym celem jest
zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Poradę psychologiczną można podzielić na cztery fazy:

 • diagnoza problemu, tzn. określenie trudności,
 • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem,
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności,
 • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.JEŚLI  nie chcesz, aby Twoim zmartwieniem była...
 • depresja, fobia, lęk,
 • trudność w zrozumieniu siebie,
 • nerwica, stres,
 • problemy wychowawcze u dzieci,
 • mobbing i prześladowanie w miejscu pracy,
 • przemęczenie, chroniczne zmęczenie, wypalenie zawodowe,
 • nieporozumienia w związku lub małżeństwie,
 • kłopoty z wyborem właściwego partnera życiowego,
 • złość, agresja, przemoc,
 • nieśmiałość, wstyd, zakłopotanie,
 • samotność, trudności w komunikacji z innymi osobami.

PRZYJDŹ do nas.....
Z naszą pomocą odzyskasz równowagę życiową.
Zapewniamy atmosferę pełną akceptacji, zrozumienia i życzliwości; gwarantujemy poufność.
TERMINY spotkań do uzgodnienie - patrz KONTAKT