DORADZTWO ZAWODOWE

To proces interpersonalny, którego celem jest udzielenie pomocy osobom z problemami dotyczącymi rozwoju kariery zawodowej. Planowanie kariery zawodowej jest procesem wybierania, podejmowania decyzji, przystosowania się do nowych sytuacji zawodowych, awansowania lub pogłębiania kompetencji w danym zawodzie. To proces obejmujący cały okres Twojego życia, wpływający na inne Twoje role życiowe i podlegający ich wpływom.

Trudności związane z rozwojem kariery mogą obejmować m.in.

 • brak umiejętności podejmowania decyzji,
 • niezdecydowanie co do wyboru kariery,
 • bariery w wykonywanie zadań zawodowych,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • problemy z dostosowaniem się,
 • brak zgodności pomiędzy sobą a środowiskiem pracy,
 • niewłaściwe lub nie dające satysfakcji połączenie roli zawodowej z innymi rolami.
KARIERA wymaga inwestowania w siebie, w dalsze kształcenie i doskonalenie posiadanych już umiejętności. Inwestycje są potrzebne, aby być bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych. Każda kariera ma charakter indywidualny, wyjątkowy, uzależniony od wyborów dokonywanych przez Ciebie. Ma charakter dynamiczny i rozwija się przez okres całego życia.       

Pytanie: Jakie inwestycje poczyniłeś w ciągu ostatnich miesięcy, aby rozwinąć swoje umiejętności? Kto był inicjatorem tych działań? Jak oceniasz trafność podjętych działań?

PLANOWANIE KARIERY wymaga własnej aktywności; nie jest oczekiwaniem na cud, czy też na szczęśliwy zbieg okoliczności. Skorzystaj z naszej oferty i zapisz się juz dziś.

Proponujemy różne formy pracy: spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

 

Indywidualne rozmowy doradcze obejmują m.in.:
 • analizę Twoich potrzeb: rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, określenie postawy w stosunku do przyszłości, postrzeganie siebie; określenie trudności zawodowych,
 • indywidualną diagnozę zawodową w oparciu o doświadczenie życiowe i zawodowe, wykształcenie, przebyte szkolenia, posiadane umiejętności zawodowe i poza zawodowe, uzdolnienia w tym uzdolnienia przedsiębiorcze, zainteresowania, wartości i cele, jak też czynniki społeczno-ekonomiczne,
 • wspólne wypracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
Grupowe poradnictwo zawodowe to m.in.:
 • metody i sposoby poszukiwania pracy,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.


Pracujemy zgodnie z etyką zawodową: gwarantujemy dyskrecję, przestrzegamy zasady poufności i życzliwości.

TERMINY